Chính sách bảo mật

I. Chúng tôi là ai
Địa chỉ website hiện tại là: www.toptruyenii.online, website đọc truyện tranh online hoàn toàn miễn phí.

II. Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập
1. Bình luận
Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi User Agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

2. Thông tin liên hệ
Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin liên hệ nào của bạn ngoại trừ tên và email dùng để bình luận.

3. Cookies
Trang chỉ sử dụng cookies để lưu thời hạn của quảng cáo để hiển thị số lượng nhất định, thời hạn chức năng sao lưu dữ liệu và xác thực người dùng. Chúng tôi chủ yếu sử dụng Cookie và Local Storage để lưu tên và email trong bình luận, các chương truyện bạn đã xem, bấm thích, đánh giá truyện, các bình luận của bạn, danh sách truyện yêu thích và danh sách truyện theo dõi.

4. Nội dung nhúng từ website khác
Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

5. Phân tích
Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích lưu lượng truy cập.

6. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai
Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

7. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu
Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

8. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình
Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

9. Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu
Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Hướng dẫn sử dụng đăng nhập facebook tại TopTruyen

I. Đăng nhập

1. Vào phần đăng nhập chọn: Đăng nhập bằng facebook

Tiếp theo bạn đăng nhập vào facebook của mình và cung cấp cho website avatar và tên, email (nếu có)

2. Cho phép website được sử dụng avatar và tên của bạn để đăng nhập.

3. Hoàn tất đăng nhập và trải nghiệm đọc truyện.

4. Sau khi đăng nhập thành công bạn vào thông tin tài khoản của trang web để cập nhật thông tin tuỳ thích: tên, avatar, email (nếu có).

Lưu ý: Tên, avatar chỉ có tác dụng hiển thị bình luận trong website của chúng tôi.

Các bạn nên cập nhật lại email và mật khẩu trong mục thông tin tài khoản (chỉ dùng để đăng nhập website toptruyen khi facebook của bạn xảy ra sự cố không đăng nhập được) để đăng nhập trong những lần sau, tránh mất danh sách truyện đã theo dõi, đã đọc.

II. Xóa thông tin người dùng

Bạn vào mục thông tin tài khoản chọn Xóa thông tin người dùng